Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 114/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---