Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018
Số hiệu 115/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/06/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---