Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch khảo sát thông tin, tình hình hoạt động, phát triển của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bản tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 65/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/03/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---