Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kế hoạch cải thiện chỉ số DDCI năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 50/KH-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---