Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Họp rà soát các thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB tỉnh
Số hiệu 29/GM-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---