Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Giấy mời làm việc với Công ty Cổ phần liên doanh công nghệ gạch không nung Lạng Sơn
Số hiệu 27/GM-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---