Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) 6 tháng đầu năm 2022
Số hiệu 90/KH-BCĐ Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 62022 KH kiem tra HTX_PCI_DDCI 2022 cua Ban Chi dao.pdf , 2560901.zip
Mô tả ---