Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Báo cáo Phân tích Chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số hiệu 193/BC-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 05.2022.BC Phan tich chi so PCI 2021 Lang Son.pdf
Mô tả ---