Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Báo cáo chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022
Số hiệu BC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Bao cao PCI 2022 (tom tat).pdf
Mô tả ---