Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 22/8/2019, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức sự kiện

Điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các điểm mới, đáng chú ý của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019

Thực hiện Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018; để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 đạt được hiệu quả. Ngày 10/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

Tin tức sự kiện

Mời người đại diện TPL CTCP Đầu tư và PT nhà Tân Sơn Thành đến làm việc

Ngày 08/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có giấy mời số: 28/GM-SKHĐT mời Ông Nguyễn Tiến Hùng, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Tân Sơn Thành đến làm việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Tin tức sự kiện