Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

News

Bản đồ hành chính

No posts yet

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data

Comment on the draft Comment on the draft

Tên dự thảo Make a choice

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Notification

Appointment

Thông tin tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

link

Access statistical

Online : 3
Trong tháng : 9.328
Year 2024 : 45.413
All : 45.458
noData
No data

ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN

No posts yet