Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

News

Bản đồ hành chính

No posts yet

ĐẦU TƯ VÀO LẠNG SƠN

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

THANH TRA, KIỂM TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ CÔNG

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

noData
No data
noData
No data
noData
No data
noData
No data

Comment on the draft Comment on the draft

Tên dự thảo Make a choice

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Notification

Appointment

Thông tin tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

link

Access statistical

Online : 0
Trong tháng : 1.054
Year 2024 : 11.230
All : 11.275
noData
No data

ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN

No posts yet