Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nông lâm nghiệp
Trích yếu Nguồn vốn
Dự án đầu tư mở rộng Trung tâm Thương mại Sài Gòn – Tân Thanh. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án đầu tư xây dựng bến xe phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Khuôn Ói, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản quặng sắt thôn Hà Nam, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt điểm mỏ Kéo Lếch, thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Hồng Phong, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Cốc Sầm, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác Khoáng sản quặng Bôxít khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác quặng Chì, Kẽm tại điểm mỏ hang Ba Cùm 14-17. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Pác Phèng, thôn Đông Mồ, Nà Ké, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước