Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 9 December 2022
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2667/SKHĐT-THKTXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Nghi quyet so 29.PDF 17.3 MB