Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

đề nghị Nhà đầu tư thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật

-A A +A

                                               Kính gửi: Các Nhà đầu tư.

 

          Thực hiện Luật đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản để hướng dẫn, đôn đốc và đề nghị các Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.  Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, qua rà soát còn nhiều Nhà đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề nghị các Nhà đầu tư như sau:

1. Đề nghị các Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Văn bản số 1631/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 16/8/2022 gửi kèm theo. Đối với Nhà đầu tư đã nộp báo cáo định kỳ đề nghị tiếp tục chấp hành theo quy định. Trường hợp các Nhà đầu tư chưa thực hiện báo cáo đề nghị nộp báo cáo quý III/2022 và bổ sung hoàn thiện các báo cáo chưa thực hiện.

2. Việc chấp hành báo cáo đầy đủ là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; Là cơ sở để sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết đề xuất điều chỉnh dự án.

Trong trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Mọi thông tin cần trao đổi, làm rõ hoặc nộp báo cáo đề nghị Nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và đầu tư (Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc liên hệ Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, điện thoại: 02053.812.570) để được hướng dẫn thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư phối hợp thực hiện./.

 

http://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/29049