Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 1 July 2022
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
212/KH-SKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH_PCI So KHĐT_2022.pdf 605.9 KB