Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn

-A A +A

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1224/VP-KT ngày 25/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin tới Công ty TNHH Liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI theo nội dung Công văn 048/CV-FDI ngày 12/3/2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin và các tài liệu như sau:

 

1. Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục dự án danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.

 

2. Cuốn Lạng Sơn và tiềm năng cơ hội đầu tư, nội dung giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn, tiềm năng và cơ hội đầu tư và các thông tin liên quan đến việc đầu tư tại tỉnh. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin và tài liệu trên, đề nghị Công ty TNHH Liên doanh xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế FDI tiếp tục quan tâm, giới thiệu các đối tác của Công ty và tư vấn cho các nhà đầu tư Quốc tế tham khảo, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào tỉnh Lạng Sơn. (Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Email: ttxtdt.ls@gmail.com, SĐT: 02053.816815)./.