Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 11 March 2020
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
29a/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Công khai quyet toan nam 2019.xls 45 KB