Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Lịch làm việc tuần Ngày 26/11/2012, đến ngày 30/11/2012 của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 Giám đốc Lê Minh Thanh ( từ thứ hai, ngày 26/11 đến thứ sáu, ngày 30/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 26/11


Thứ ba

Ngày 27/11


Thứ tư

Ngày 28/11


Thứ năm

Ngày 29/11


Thứ sáu

Ngày 30/11


Sáng


Họp UBND Tỉnh


Họp UBND Tỉnh

Ban KTNS HĐND thâm tra báo cáo


Ban KTNS HĐND thâm tra báo cáo


Làm việc tại cơ quan

Ban dân tộc thẩm tra           báo cáo


Họp ban thường vụ thông qua b/c lần 2

 


Chiều


Họp UBND tỉnh

 


Họp UBND tỉnh

Ban KTNS HĐND thâm tra báo cáo

 


Ban KTNS HĐND thâm tra báo cáo

 


Ban dân tộc thẩm tra           báo cáo

Làm việc tại cơ quan


Họp ban thường vụ thông qua b/c lần 2

 

 

 Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Hoàn ( từ thứ hai, ngày 26/11 đến thứ sáu, ngày 30/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 26/11


Thứ ba

Ngày 27/11


Thứ tư

Ngày 28/11


Thứ năm

Ngày 29/11


Thứ sáu

Ngày 30/11


Sáng


TĐ báo cáo


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Nghỉ VR


Làm việc tại cơ quan


Chiều


Làm việc tại cơ quan


Họp BQLCK


Làm việc tại cơ quan


Nghỉ VR


Làm việc tại cơ quan

 

 Phó giám đốc Trịnh Kim Phượng ( từ thứ hai, ngày 26/11 đến thứ sáu, ngày 30/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 26/11


Thứ ba

Ngày 27/11


Thứ tư

Ngày 28/11


Thứ năm

Ngày 29/11


Thứ sáu

Ngày 30/11


Sáng


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


 


Dự ĐH hiệp hội DN


Chiều


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Dự tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh

 

 Phó giám đốc Hoàng Xuân Thuận ( từ thứ hai, ngày 26/11 đến thứ sáu, ngày 30/11/2012 )


 


Thứ hai

Ngày 26/11


Thứ ba

Ngày 27/11


Thứ tư

Ngày 28/11


Thứ năm

Ngày 29/11


Thứ sáu

Ngày 30/11


Sáng


Làm việc tại cq

 


Lảm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Đi công tác Ninh Bình


Đi công tác Ninh Bình


Chiều


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Làm việc tại cơ quan


Đi công tác Ninh Bình


Đi công tác Ninh Bình