Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đào tạo nghề nghiệp

Họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030

Ngày 06/11/2023, đồng chí Dương Thị Hoan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030.

Đào tạo nghề nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế mới.

Ngày 21/10, tại Tại Hội trường Tầng 1, Nhà khách A1, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế mới.

Đào tạo nghề nghiệp

Hội nghị sơ kết hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

​​​​​​​Chiều 21/9/2022, UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

Subscribe to Đào tạo nghề nghiệp