Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2023

Ngày 20/02/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023. Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến vào 11 nội dung do 9 sở ngành trình.

 

hop%20UB.png

Quang cảnh cuộc họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương  (BTTW) Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, do Sở Y tế trình. Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, do vậy cần thiết phải ban hành Kế hoạch của BTVTU để thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban BTTW Đảng. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, trong đó, lưu ý nội dung của kế hoạch cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, đồng thời, căn cứ đặc thù của tỉnh biên giới, kế hoạch cần thể hiện rõ ý nghĩa nội hàm về nội dung an ninh, ATTP, kiện toàn Ban Chỉ đạo theo sự hướng dẫn của cấp trên. Hoàn  thiện các văn bản dự thảo xong trong ngày 25/02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.

 

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo “Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 12/12/2022 của Ban BTTW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, nhất là NLĐ ở nông thôn, tại các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn ra thế giới, đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho NLĐ của tỉnh. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bổ sung làm rõ công tác quản lý, tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, xác định rõ những thị trường phù hợp với năng lực, trình độ, văn hóa của NLĐ của tỉnh, cơ chế chính sách hỗ trợ về công tác đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, thủ tục hồ sơ, kinh phí, có cơ chế công tác quản lý NLĐ tại nước ngoài để NLĐ thực hiện theo đúng cam kết hợp đồng LĐ, bảo đảm an ninh trật tự. Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, dự thảo cần nêu rõ đặc điểm Lạng Sơn là tỉnh biên giới, hiệu quả của việc hợp tác đưa NLĐ tại nước ngoài góp phần phòng chống NLĐ xuất nhập cảnh lao động trái phép. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo xong trong tháng 02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.