Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện xã hội hóa   Đầu tư xây dựng chợ xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn

Ngày 09/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng chợ xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, UBND huyện Bắc Sơn và Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phạm Trung Kiên)

(Ảnh: Đoàn kiểm tra thực tế tại công trình Chợ xã Tân Tri)

Chợ xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn là chợ nông thôn tại địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trong điều kiện trước khi đầu tư cơ sở vật chất của chợ còn yếu kém, các phương thức hoạt động thương mại chủ yếu là buôn bán truyền thống với quy mô nhỏ, tự phát. Năm 2018, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phạm Trung Kiên đã được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mô hình chợ để triển khai đầu tư xây dựng mới cho nông thôn, phù hợp với tiêu chuẩn, quy mô chợ nông thôn mới. Năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng chợ xã Tân Tri với tổng vốn đầu tư là 2.965 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự án 2021-2022. Hiện nay công trình đầu tư xây dựng chợ xã Tân Tri đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng chính.