Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Trong tháng 7, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh chóng trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh Nam Bộ,  trong tâm thế sẵn sàng, nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, thực hiện chủ đề năm 2021 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, và linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; công tác đối ngoại được triển khai tích cực; phát triển kinh tế đạt được một số kết quả khả quan, tuy nhiên, sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ giảm nhẹ so với tháng trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đời sống an sinh xã hội của nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Một số kết quả đạt được: Sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước đạt 159,1 nghìn tấn, tăng 3,5% so với vụ Xuân 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tháng 7 ước đạt 380 triệu USD, lũy kế 7 tháng ước 2.390 triệu USD, đạt 77,6% kế hoạch, tăng 53,2% so với cùng kỳ. Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công lũy kế 7 tháng ước đạt 1.585,0 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch. Kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng ước đạt 1.143,5 tỷ đồng, đạt 39,3 % kế hoạch. Trong 7 tháng đã thành lập mới 294 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.488 tỷ đồng; đăng ký thành lập mới 40 HTX; chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 20 dự án, tổng vốn đăng ký 3.156,1 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 803,6 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 ước thực hiện 1.003,1 tỷ đồng.

Ảnh 1. Ngày 29/7/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021.

Trong tháng 8/2021, để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021 đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặt đây là nhiệm vụ quan trọng đầu. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch; thúc đẩy sản xuất công nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng thời bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách. Tập trung hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 cấp huyện; tiếp tục tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, môi trường, khoa học công nghệ. Triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân.

                        Phạm Thị Thu Trang - Phòng Tổng hợp Kinh tế xã hội