Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến 2050 họp cho ý kiến về một số chủ trương

     Ngày 11/5, Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến 2050 đã họp, xem xét tiến độ, kế hoạch công tác lập Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới; một số định hướng cần cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh và các nội dung quan trọng khác

     Chủ trì cuộc họp: đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh; Dự họp có các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo: đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) và lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam (đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn).

     Cuộc họp đã nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các bộ ngành, UBND các tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến 2050; tiến độ, kế hoạch công tác lập quy hoạch tỉnh trong thời gian tới; một số định hướng của tỉnh từ tháng 10/2022 cần cập nhật, bổ sung vào quy hoạch tỉnh.

     Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh đã cho ý kiến về một số chủ trương đối với: Phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn; Định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu; Công viên địa chất toàn cầu; Phương án quy hoạch đô thị; Điều chỉnh hướng tuyến của một số cao đường liên vùng, liên tỉnh; Phương án phát triển Khu - Cụm công nghiệp; Phương án phát triển hạ tầng năng lượng; Định hướng phát triển sân golf; Xây dựng đường sắt tránh thành phố Lạng Sơn; Sân bay; Định hướng về cơ sở giáo dục đại học.