Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn

     Ngày 15/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khai đã ký Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, đây là dự án đầu tư khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn (theo Luật Đầu tư 2020).

     Dự án do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore thực hiện đầu tư với Quy mô sử dụng đất của dự án: 599,76 ha, trong đó: giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha; giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất khoảng 149,76 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 6 nghìn 300 tỷ, thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày 15/5/2023.

     Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án và những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. Cũng theo Quyết định, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo chủ trương được chấp thuận.