Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Cung ứng Dịch vụ Lạng Sơn
Số hiệu 171/TB-SKHĐT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , TB_KQKTDN_CtyTNHHSxvaCungungDVLS.pdf
Mô tả ---