Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tòa an nhân dân tỉnh Lạng Sơn ký kết Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án Hành chính, Dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư.

Xuất phát từ thực tiễn giải quyết các vụ ánh Hành chính, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Tuyên bố doanh nghiệp, Hợp tác xã phá sản (gọi chung là án Dân sự) liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giữa Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai cơ quan là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Tòa án tỉnh Lạng Sơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ giải quyết các vụ án Hành chính, Dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Anh Ky ket.jpg

Ảnh: Ông Nguyễn Thế Lệ,Chánh án TAND tỉnh và Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký kết Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án Hành chính, Dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư.

 

Ngày 25/6/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng sơn đã tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ giải quyết các vụ án Hành chính, Dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư; Quy chế này áp dụng trao đổi trong thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ cho giải quyết công các vụ án Hành chính, dân sự liên quan đến lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh.