Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị “Hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch và triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 24/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp tổ chức lớp tập huấn về nội dung các công việc liên quan để triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Cá Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Lao động Thương binh và xã hội, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Tài Nguyên Môi trường, Nội vụ, Thông tin- truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban dân tộc; UBND, phòng TCKH các huyện, thành phố.

 

            Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Hội nghị này tổ chức nhằm giúp các cán bộ làm công tác xây dựng quy hoạch của các đơn vị nắm chắc hơn những vấn đề cốt lõi và những điểm mới quy định trong luật hiện hành, từ đó tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Quy hoạch đồng thời thay đổi tư duy và cách làm nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh để cơ quan, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham gia xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao; có tác động lan tỏa tích cực nhằm sớm đưa Luật Quy hoạch vào thực tiễn cuộc sống.