Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp

.

     Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp là 2 luật quan trọng có tác động sâu rộng đến môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Trong những năm qua, 2 luật này đã liên tục được hoàn thiện nhằm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ. Chính vì vậy năm 2020 Quốc hội đã sửa đổi ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Luật Doang nghiệp số 59/2020/QH14 nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

     Bên cạnh đó hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm trong bối cảnh phát triển giai đoạn mới, PPP được xem là một trong những hình thức ưu tiên khuyến khích áp dụng. Quốc hội đã sửa đổi ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, với sự kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung các nội dung mới, quan trọng bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới.

     Được sự hỗ trợ của Cục Đấu thầu, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 09/10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư khai mạc Hội nghị tập huấn Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phùng Thị Thanh Nga – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: “Đây là chương trình bồi dưỡng rất thiết thực, qua đó để công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được kịp thời cập nhật những điểm mới, thống nhất thực hiện. Ngoài ra thông qua hội nghị lần này các học viên cùng trao đổi thảo luận làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập, cũng như trao đổi, chia sẻ của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Doanh nghiệp”

Ảnh: đ/c Phùng Thị Thanh Nga – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 phát biểu tại Hội nghị

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư