Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm: Khắc phục khó khăn, phục hồi và tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục các khó khăn về thiên tai, đặc biệt là mưa lũ đầu tháng 5/2022 và tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan rất nhanh trong quý I, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh cùng với chỉ đạo, điều hành trọng tâm, trọng điểm của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá so với cùng kỳ, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  theo kế hoạch năm 2022 cơ bản đạt tiến độ.