Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ phận hỗ trợ nhà đầu tư

Submitted by Ban biên tập Sở KHĐT on 31 May 2022

Các doanh nghiệp, cá nhân có vướng mặc hoặc nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, thu hút đâu tư xin Liên hệ số điện thoại 0205.3815816 hoặc 0978.174.609