Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn: Nỗ lực phục hồi trên các lĩnh vực

Tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; khẩn trương chuẩn bị công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực tế các dự án tại thành phố (Ảnh: langson.gov.vn)

Quyết tâm phục hồi kinh tế

Trong 3 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động lớn đến mọi mặt trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, tình hình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đang phục hồi trên các lĩnh vực.

Theo dự thảo báo cáo quý I năm 2022, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong quý I ước đạt trên 30.000 ha, tăng 25,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.150 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Được biết, trong thời gian qua, địa phương này tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai lập các quy hoạch. Trong đó, tỉnh điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500. Huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng (Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và một số dự án khác).

Về phát triển công nghiệp, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp; tiếp tục chấp thuận, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh. Quý I, sản xuất công nghiệp nhìn chung ổn định, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2021, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 4,96%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, phía Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu làm giảm năng lực thông quan, thường xuyên gây tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; lượng xe hoa quả nông sản qua cửa khẩu Lạng Sơn lên tới 2.000 xe.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa đến cửa khẩu của tỉnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo cơ sở để duy trì và tăng hiệu suất thông quan, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

Theo Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, để đảm bảo quy trình hoạt động thông quan, đặc biệt là hàng nông sản, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn phải thực hiện các phương thức giao nhận hàng hóa chưa có tiền lệ. Lãnh đạo tỉnh chủ động trao đổi hàng ngày, hàng giờ với các cơ quan chức năng của phía bạn để đảm bảo quy trình thông quan, đặc biệt đối với hàng nông sản đang vào chính vụ.

Trong quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 800 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ, trong đó: Xuất khẩu 230 triệu USD, giảm 30,3%; nhập khẩu 570 triệu USD, tăng 9,6%. Hàng địa phương xuất khẩu 28 triệu USD, tăng 7,7%.

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

Trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã có những giải pháp chủ động, linh hoạt trong thu hút đầu tư để phù hợp với bối cảnh mới. Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh; Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Trong đó, tỉnh tổ chức họp triển khai các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022, chỉ đạo các Chủ đầu tư ban hành kế hoạch và cam kết giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng, quý; tổ chức họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng định kỳ hằng tháng; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp...

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn, Sở tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, thẩm định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, trong quý I cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương đầu tư 02 dự án, tổng vốn đầu tư 214 tỷ đồng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương đầu tư 04 dự án.

Tính đến ngày 15/3/2022, tỉnh đăng ký thành lập mới 89 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 911,7 tỷ đồng; có 75 doanh nghiệp hoạt động trở lại.Lũy kế toàn tỉnh có 3.394 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 32.987 tỷ đồng, có 680 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Đăng ký thành lập mới 13 HTX, số vốn đăng ký 32,9 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 405 HTX với số vốn đăng ký 995,9 tỷ đồng.

Hiện, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cũng như tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; khẩn trương chuẩn bị công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các phương án để tổ chức Hội thảo về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn.

Cùng với đó, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các ngành cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong thời gian tới.

                                                                                       Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp