Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỈNH LẠNG SƠN

THÔNG BÁO

 

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg  ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/8/2018 và thay thế cho Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007. Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế; loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Kể từ ngày 20/8/2018 việc kê khai thông tin về ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đến mã ngành cấp 4) áp dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thông tin liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ. SĐT: 02053812488