Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020

 

1. Quyết định phê duyệt: 248/QĐ-UBND ngày 04/2/2008

2. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch.

       - Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn vùng lãnh thổ tỉnh Lạng Sơn với diện tích: 8.331,25 km2 và mối liên hệ liên vùng với các tỉnh lân cận thuộc vùng Đông Bắc.

3. Quy hoạch phát triển đợt đầu đến năm 2015:

- Tập trung nguồn lực để phát triển thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng: Đầu tư mạnh mẽ khu kinh tế Đồng Đăng – Tân Thanh, khu kinh tế đô thị Đồng Đăng Lạng Sơn, trở thành khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm thương mại, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đây là vùng kinh tế động lực chính của tỉnh.

- Nâng cấp đô thị: Tập trung đầu tư mạnh mẽ sau năm 2015 nâng thị trấn Chi Lăng, hưyện Chi Lăng thành đô thị loại IV.

- Phát triển các đô thị hiện tại: các thị trấn huyện lỵ và các thị trấn chuyên ngành hiện có được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Phát triển 1 số đô thị mới, nâng cấp một số thị tứ, trung tâm cụm xã thành thị trấn

- Chương trình phát triển điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã

- Xây dựng thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp

4. Định hướng phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

- Phát triển hệ thống đô thị: tập trung nguồn lực để phát triển thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty phát triển đầu tư xây dựng các khu đô thị mới nhằm phát triển nhà ở, các công trình dịch vụ hạ tầng đô thị, nâng cấp đô thị, phát triển các đô thị hiện tại, phát triển 1 số đô thị mới.

- Phát triển một số đô thị mới:

+ Xây dựng mới, nâng cấp cụm xã thành thị trấn: Văn mịch, Ngả Hai, Chợ Phổng, Điềm He, các thị tứ hiện có này sẽ nâng cấp thành thị trấn vào năm 2010-2015

+ Phát triển điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã: xây dựng kiên cố các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, trụ sở hành chính, chợ và điểm dân cư

+  Xây dựng thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, cần quy hoạch bố trí lại dân cư theo hướng xây dựng các tuyến cụm dân cư ổn định

5. Phân công trách nhiệm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm kế hoạch cân đối để bố trí vốn đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm; tổ chức các hội nghị để mời gọi các nhà đầu tư trong công tác xã hội các nguồn vốn ngoài ngân sách, thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn, tổ chức công bố đồ án quy hoạch bằng nhiều hình thức để các cơ quan, đơn vị nhân dân biết và cùng thực hiện.

       - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, thanh tra và sử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn.