Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Những điểm mới để thu hút đầu tư tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Đình Lập là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Hiện nay số lượng khách du lịch đến với huyện trải nghiệm các loại hình du lịch ngày càng đông, tuy nhiên thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được các nhu cầu của khách du lịch đặc biệt là dịch vụ lưu trú nên không giữ chân được khách du lịch.

Xác định phát triển ngành du lịch là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Qua xúc tiến vận động thu hút đầu tư, xác định lợi thế tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực hồ Khuổi In tại thị trấn Đình Lập và hồ Pắc Làng thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, Liên danh các nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Bách Niên Gia,  Công ty TNHH New World Capital đã đề xuất đầu tư 02 dự án: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In tại thị trấn Đình Lập và Dự án Khu sinh thái trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng thị trấn Nông trường Thái Bình, với tổng diện tích đề xuất thực hiện 2 dự án khoảng 200 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 3,5 nghìn tỷ đồng.

Hình ảnh đ/c Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì khảo sát dự án tại thực địa.

Ngày 02/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá việc đề xuất đầu tư đối với 02 dự án đầu tư trên tại địa bàn huyện Đình Lập; Qua xem xét đề xuất của Nhà đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng  trên địa bàn huyện là là cần thiết, dự án được triển khai thực hiện sẽ tạo ra 2 điểm du lịch, quy mô dự kiến đạt 2.400 phòng nghỉ, tiêu chuẩn xếp hạng từ 3-5 sao, đế xuất dự án cũng phù hợp với dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 của UBND tỉnh, phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ngành cơ bản nhất trí về chủ trương đầu tư dự án; tuy nhiên để dự án đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, các ngành thống nhất đề nghị Nhà đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật./.

                                                                        Dương Hoan

                                                                     Phòng Đầu tư ngoài ngân sách