Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp Hữu Lũng gần 600 ha

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đem lại nhiều thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn và đời sống người dân; thương mại, dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 5,45%, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp tăng 1,24%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,76%; dịch vụ tăng 5,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,83%. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá cao, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng trên 10,5%. Tiếp tục khai thác tốt lợi thế trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, than, điện, chế biến nông, lâm sản...Quan tâm thu hút xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

      Để có thể tận dụng tối đa tiềm năng phát triển kinh tế, các lợi thế về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư, khai thác có hiệu quả đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cũng như phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại các KCN trên địa bàn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã lập Đề án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KCN của tỉnh Lạng Sơn.

      Ngày 22/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 90/TTg-CN đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo đó hủ tướng đã đồng ý đề nghị điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành từ 321,76 ha xuống còn 16 2ha. Khu công nghiệp có vị trí tại các xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích 599,76 ha tại các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Khu công nghiệp Hữu Lũng - Sơ đồ vị trí và liên kết vùng

      Thủ tướng giao UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Mục tiêu của việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp được đặt ra là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại của tỉnh Lạng Sơn; tập trung phát triển KCN Hữu Lũng với cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, nhanh chóng thu hút đầu tư, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất Khu công nghiệp, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

      Với việc được Thủ tướng đồng ý điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hướng chuyển dịch địa bàn và thay đổi quy mô của các Khu công nghiệp hiện tại sang huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, tạo điều kiện nắm bắt cơ hội thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới; phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo hiệu quả trong quản lý và hoạt động Khu công nghiệp; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn và theo đúng quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phùng Vinh – Sở Kế hoạch và Đầu tư