Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn: Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu thành đầu mối xuất khẩu lớn của cả nước

Tỉnh Lạng Sơn đang tạo mặt bằng sạch theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi huy động mọi nguồn lực từ các nhà đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) tỉnh Lạng Sơn hiện đang là đầu mối giao lưu quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại và du lịch với Quảng Tây (Trung Quốc); tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, từng bước hình thành trục đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn, hệ thống cửa khẩu được chỉnh trang, nâng cấp, năng lực trung chuyển và tiếp nhận hàng hoá xuất nhập khẩu được nâng lên, thúc đẩy các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu qua địa bàn.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, thời gian vừa qua Ban luôn đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19. Đến hết năm 2021, Khu KTCK hiện có 122 dự án trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt trên 13.000 tỷ đồng; 20 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 207 triệu USD.

 

Công ty Xuân Cương hiện đang là điểm sáng Logistics vùng cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn

Theo ông Duy, hiện có 03 dự án Khu chức năng trong Khu KTCK được xác định là các dự án trọng điểm, tập trung ưu tiên đầu tư; ngoài ra tại các cửa khẩu hiện có 29 dự án đầu tư kinh doanh Bến bãi với số vốn đăng ký 3.033,8 tỷ đồng; 48 dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với số vốn đầu tư đăng ký trên 3.100 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu hoạt động thương mại dịch vụ, lưu giữ, bảo quản hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu và đóng góp cho nguồn thu ngân sách nhà nước.

Được biết, tỉnh Lạng Sơn xác định phát triển nhanh, bền vững kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu vực cửa khẩu; tạo môi trường thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi; hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư; chủ động, tăng cường công tác đối ngoại. Trong đó, tỉnh xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành “cửa khẩu kiểu mẫu”.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý KKT Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, để đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần xây  dựng  Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hướng tới xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất khẩu lớn của cả nước, phát huy vai trò là khu vực động lực, chủ đạo của tỉnh.

Thứ hai, đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu vực cửa khẩu. Sử dụng nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để đầu tư các công trình thiết yếu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị cho Khu KTCK. Kịp thời giải quyết vướng mắc, hỗ trợ và phối hợp với các nhà đầu tư các Phân khu chức năng trong Khu KTCK trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

 

Thứ ba, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù đối với Khu KTCK; cơ chế chính sách để tạo sự chủ động của địa phương trong thực hiện thu ngân sách và sử dụng nguồn vốn này tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Khu KTCK.

Thứ tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tạo mặt bằng sạch theo quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh theo các phương thức thích hợp. Trước mắt, tỉnh đang tập trung hỗ trợ và tạo thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu (Khu Trung chuyển hàng hóa; Khu Chế xuất 1 vàKhu phi thuế quan giai đoạn 1).

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử