Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

     Ngày 31/8/2023, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đại diện các đoàn thể - chính trị xã hội.

Ảnh: Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo

     Thời gian qua công tác triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan; các quy chế hoạt động, quy định của cơ quan được sửa đổi, bổ sung và thực hiện công khai minh bạch theo quy định; chất lượng tham mưu nhiệm vụ cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, đảm bảo thời gian quy định.

     Tại buổi kiểm tra, đoàn đã kiểm tra một số nội dung như công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung; tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình làm rõ và kiến nghị, đề xuất với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh một số nội dung để công tác dân chủ cơ sở được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí đề nghị trong thời gian tới đơn vị cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                                                                               Lương Đình Tuấn