Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tại huyện Văn Lãng

Kiểm tra tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tại huyện Văn Lãng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi kiểm tra

 

 Ngày 13/7, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh kiểm tra tình hình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2022 đến nay, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, KTTT, HTX trên địa bàn huyện Văn Lãng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao. Theo đó, UBND huyện tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gồm: hỗ trợ tư vấn hồ sơ các thủ tục về xây dựng và hỗ trợ tư vấn hồ sơ các thủ tục về đất đai, môi trường.

Về phát triển HTX, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện thành lập mới 2 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn lên 31 HTX; doanh thu bình quân HTX đạt khoảng 530 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập người lao động đạt 3,2-3,5 triệu đồng/người/tháng… Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX được tập trung triển khai thực hiện như: hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường cho 5 HTX; hướng dẫn 1 HTX hoàn thiện hồ sơ vay vốn hỗ trợ lãi suất tín dụng…

Cùng đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ số DDCI, PCI năm 2022 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Văn Lãng từ đầu năm 2022 đến nay vẫn còn một số khó khăn như ảnh hưởng của dịch COVID-19; quy mô của doanh nghiệp, đặc biệt là các HTX còn rất nhỏ; thiếu vốn; thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ; hạn chế trong công tác chuyển đổi số…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, các phòng chuyên môn, đại diện HTX đã thảo luận, làm rõ một số kết quả, nội dung liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, KTTT, HTX cũng như việc triển khai bộ chỉ số DDCI, PCI từ đầu năm 2022 đến nay. Đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp cụ thể để huyện Văn Lãng khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, HTX cũng như cải thiện chỉ số PCI, DDCI trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình sản xuất tại HTX sản xuất kinh doanh Hồng Vành Khuyên Nà Mò, xã Tân Mỹ.

                                               Nguồn "Báo Lạng Sơn Điện Tử"