Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng (15/8/2023–01/10/2023)

     Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, UBND tỉnh đã thành lập Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng.

     Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban vận động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 08/8/2023 phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, nhằm mục đích huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng công trình Đền Chi Lăng, đồng thời thể hiện tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thông qua đợt thi đua cao điểm, góp phần quyên góp, ủng hộ xây dựng công trình Đền Chi Lăng hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục theo đúng tiến độ đã đề ra.