Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng đẩy nhanh tốc độ thi công

 

 

        Đồng thời với việc đẩy nhanh tiến độ, công ty cũng đang rà soát, lựa chọn phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân vùng dự án và xây dựng các công trình giai đoạn 1, đặc biệt chú trọng khu tái định cư cho người dân phải chuyển chỗ ở và chuyển đổi nghề.

    
       
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng là dự án khu đô thị có yếu tố nước ngoài đầu tư vào bất động sản đầu tiên tại Lạng Sơn, với mục tiêu của nhà đầu tư là đón cơ hội khởi đầu cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn vừa được Chính phủ phê duyệt.

 

 

Đông Bắc