Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

“Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”

      Ngày 11/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân, phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

      Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục các khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Qua đó, phát huy tối đa mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

      Sở cũng đã đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ  số năng lực cạnh tranh PCI, DDCI, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tham mưu Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn (UBND tỉnh phối hợp với VCCI). Đã tham mưu cho  UBND, HĐND tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc biệt là các chính sách về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Hữu Chiến – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, chỉ ra vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục đối với những vấn đề liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: công tác thẩm định, giám sát các dự án ngoài ngân sách; công tác thẩm định, phân bổ nguồn vốn ngân sách; bất cập tại Luật Đầu tư đối với các Luật chuyên ngành có liên quan

 

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế: tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch còn chậm; công tác tổ chức đấu thầu và thẩm định dự án đầu tư công chất lượng chưa cao; triển khai thẩm định, giám sát dự án ngoài ngân sách còn lúng túng…