Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

      Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1804/TTg-CN đồng ý lựa chọn 08 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, 8 Khu kinh tế cửa khẩu gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh); Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

       Là một trong những khu kinh tế cửa khẩu có vai trò trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chính thức được thành lập tháng 10/2008 theo Quyết định 138/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với hạt nhân chủ đạo là thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn và Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường. Với mục tiêu trở thành một nút giao kinh tế quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, là động lực kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, vùng Đông Bắc Việt Nam và trở thành một cực của tứ giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng - Quảng Ninh).

      Có thể khẳng định, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn là trung tâm phát triển của tỉnh Lạng Sơn; không chỉ là trung tâm kinh tế, hành chính, văn hoá và khoa học kỹ thuật của Tỉnh mà còn là đô thị đối trọng với nước bạn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ-giao lưu-giao dịch biên giới, vận tải, xuất nhập cảnh và an ninh quốc phòng.