Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Công chức, viên chức lao động năm 2020

Ngày 26/12/2020, Ban Giám đốc Sở phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Sở Cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công chức, viên chức lao động năm 2020 với đại diện Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn và các đoàn thể của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội; Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công Đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2021.