Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới để thu hút đầu tư tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Đình Lập là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Hiện nay số lượng khách du lịch đến với huyện trải nghiệm các loại hình du lịch ngày càng đông, tuy nhiên thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được các nhu cầu của khách du lịch đặc biệt là dịch vụ lưu trú nên không giữ chân được khách du lịch.

Tin đăng ký doanh nghiệp

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội và gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã.

Subscribe to Tin đăng ký doanh nghiệp