Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nông lâm nghiệp
Trích yếu Nguồn vốn
Dự án khai thác Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Cốc Sầm, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Nông lâm nghiệp
Trích yếu Nguồn vốn
Dự án khai thác Khoáng sản quặng Bôxít khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác quặng Chì, Kẽm tại điểm mỏ hang Ba Cùm 14-17. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác, chế biến quặng sắt mỏ Pác Phèng, thôn Đông Mồ, Nà Ké, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án kho bãi, xếp dỡ hàng hoá cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án chợ Xứ Lạng Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxít, mỏ Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước
Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ đồi Cốc Bây, thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án liên kết trồng rừng tại 3 xã Quang Lang, Quan Sơn, Bắc Thuỷ - huyện Chi Lăng. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư ngoài nước
Dự án khai thác và chế biến quặng sắt khu mỏ Tung Pha, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nông lâm nghiệp Vốn đầu tư trong nước