Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 21 July 2020
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1039/SKHĐT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
quy ii.PDF 549.1 KB