Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 18 November 2019
Tệp văn bản PDF
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1642/SKHĐT-KGVX
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
742_1.PDF 46.43 KB
1642.signed.pdf 2.54 MB
3596_1.pdf 378.53 KB