Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các dự án thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục
CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC

 

STT

Tên dự án

Địa điểm

 thực hiện

Quy mô

Vốn đầu tư

(1000 USD)

Hình thức đầu tư

1

Trường mầm non Phai Luông

TP  Lạng Sơn

300

học sinh/năm

1.200

Liên doanh, 100% vốn trong nước

2

Xây dựng trường  học quốc tế

TP Lạng Sơn

3000

học sinh/năm

50.000

Liên doanh, 100% vốn trong nước

3

Dự án trường Đại học Lạng Sơn

TP Lạng Sơn

1.800-2000 sinh viên/năm

31.250

Liên doanh, 100% vốn trong nước

4

Dự án xây dựng trường cao đẳng dạy nghề

TP Lạng Sơn

1000

học sinh/năm

20. 000

Liên doanh, 100% vốn trong nước