Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết cụm công nghiệp Hợp Thành


QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẶT BẰNG

CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP HỢP THÀNH

 

1. Quyết định phê duyệt: 1258/QĐ-UBND ngày 02/07/2008

2. Vị trí khu quy hoạch: Thuộc Cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

3. Quy hoạch sử dụng đất: 120,157 (HA)

* Trong đó: 

       - Đất giao thông:   25,03 (HA)

- Đât công cộng :    2,636 (HA)

- Đất công nghiệp: 60,107 (HA)

- Đất dân cư:          15,819 (HA)

- Đất cây xanh:      13,399 ( HA)

- Đất sông suối:       1,492 (HA)

- Đất khác:               1,602 (HA)

 

4. Quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Đường chính:

+ Mặt cắt I – I: Chỉ giới đường đỏ 23,25 m. Trong đó mặt đường rộng 11,25 m, hè đường rộng 6m x 2bên. Gồm các đường trục chính số 1 chạy dọc theo hướng Bắc – Nam và đường trục chính số 2 chạy theo hướng Đông – tây Tổng chiều dài 2,88 km.

+ Mặt cắt II – II: Chỉ giới đường đỏ 17. Trong đó mặt đường rộng: 8m, hè đường rộng: 4,5m x 2bên. Bao gồm các trục đường từ khu vực số 1 đến số 9 chạy theo hướng trong khu vực quy hoạch tạo thành các ô vuông khép kín. Tổng chiều dài các tuyến: 5,1km.

+ Mặt cắt III – III: chỉ giới đường đỏ 11,5. Trong đó mặt đường rộng: 5,5m, hè đường rộng 3 x 2bên. Bao gồm các trục đường khu vực số 1 đến đường khu vực số 15 và các đoạn đường khác, các trục đường này chủ yếu bố trí ở phía Tây và phía Bắc khu quy hoạch. Tổng chiều dài các tuyến: 5,1km.

+ Kết cấu mặt đường cứng.

+ Giao thông tỉnh: Gồm 02 điểm là bãi xe công cộng P1 và P2. Tổng diện tích: 5.121,7m2 .

* Hệ thống nước sạch và điện được cấp theo quy hoạch của dự án.

5. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

- Dựa trên cơ sở quy hoạch không gian kiến trúc, cao độ các trục đường hiện trạng, đường làm trục xương sống cho khu vực và trục đường chính để thu thoát nước theo quy hoạch.

6. Phân công trách nhiệm:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, công bố công khai, xác định và cắm chỉ giới mốc quy hoạch xây dựng ngoài thực địa để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong khu vực quy hoạch biết, tham gia bảo vệ mốc giới và giám sát xây dựng công trình theo quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

- UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.