Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng biên tập Mon, 07/06/2021 - 12:28

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 05/04/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ngày 02, 03 tháng 6 năm 2021, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Tin tức sự kiện
Ngày 23/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình số 19/CTr-UBND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 Tổng biên tập Mon, 31/05/2021 - 11:16

Ngày 23/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình số 19/CTr-UBND về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

Tin tức sự kiện
Tin đăng ký doanh nghiệp

Quy định lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/5/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021 Tổng biên tập Mon, 17/05/2021 - 17:58

Sáng ngày 14/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Lãnh đạo Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tin tức sự kiện