Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Lạng Sơn sẽ có thêm khu công nghiệp Hữu Lũng gần 600 ha

      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tin tức sự kiện

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

“Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”

Tin tức sự kiện

Hội nghị Công chức, viên chức lao động năm 2020

Ngày 26/12/2020, Ban Giám đốc Sở phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Sở Cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công chức, viên chức lao động năm 2020 với đại diện Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy, BGĐ, BCH Công đoàn và các đoàn thể của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở tham dự.

Tin tức sự kiện

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

      Ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1804/TTg-CN đồng ý lựa chọn 08 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, 8 Khu kinh tế cửa khẩu gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)

Tin tức sự kiện

Cụm thi đua số 3 Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

      Ngày 27/12/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cụm thi đua số 3 trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh gồm các công đoàn cơ sở: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết côn